Trwałość oznaczenia

Gwarantowana nieścieralność i odporność chemiczna

Tabliczki wyprodukowane w technologii cyfrowego druku w aluminium są tak wytrzymałe, że można je stosować nawet w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Tak wyprodukowane tabliczki wykorzystywano już na transformatorach na Syberii czy Alasce, na urządzeniach sterowniczych firmy Boeing, do oznakowania platform wiertniczych na Morzu Północnym, a nawet w halach produkcji kwasu azotowego.

Tabliczki są nieścieralne, niezmywalne, odporne chemicznie, odporne na korozję, odporne na czynniki pracy w warunkach przemysłowych, odporne na mgłę solną, odporne na światło.

Stosowana technologia: cyfrowy druk w aluminium i anodowanie, pozwalają na produkowanie tabliczek znacznie taniej, niż technologie tradycyjne, a także pozwalają na uzyskanie większej trwałości i estetyki tabliczek.

Dzięki zastosowaniu technologii cyfrowego druku w aluminium można wyprodukować tabliczki, które są prawie całkiem nieścieralne i odporne na substancje chemiczne.
Jak to się dzieje?
Stosowane są poanodowane płyty aluminiowe, które poddawane są obróbce w wysokiej temperaturze. Dzięki procesowi anodowania na aluminium powstaje cienka, porowata na głębokość 28 mikronów warstwa. W tysiące mikroskopijnych otworków zostaje wdrukowany obraz. Następnie, blacha poddawana jest obróbce termicznej, co prowadzi do zasklepienia rowków i tworzy szczelną, twardą i chemicznie odporną warstwę szkliwa. Twardość szkliwa można porównać do twardości szafiru.

Żadna inna technologia produkcji tabliczek nie gwarantuje takiego stopnia nieścieralności, odporności na zarysowania i odporności chemicznej! Zobacz specyfikację techniczną tabliczek (tabela poniżej).

Charakterystyka trwałości

Oprócz poniższych charakterystyk fizyko-chemicznych technologia spełnia również specyfikacje DIN:

  • DIN 50017 - odporność na korozję
  • DIN 50018 - odporność w warunkach przemysłowych
  • DIN 50021 - odporność na mgłę solną
  • DIN 53387 - odporność na sztuczne promieniowanie
  • Document Reference: File 11133-1, Class 7991
  • Canadian Standards Association (CSA)

Tabliczki aluminiowe również spełniają wymogi norm wymaganych dla sieci wodociągowych czy konstrukcyjnych (budowlanych).

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych spełniają warunki określone normą PN-86/B-09700, w której ustalono wymagania dotyczące treści, materiału, wykonania oraz wykończenia tablic.

Natomiast tabliczki orientacyjne służące do znakowania trasy gazociągu spełnia normę ZN-G-3004, która zakłada przetłoczenie tabliczki w napisie „Gaz”, symbolu średnicy, symbolu literowego punktu charakterystycznego oraz symbolu układu współrzędnych.