Wymagania techniczne dla Tabliczek Znamionowych

Stosowane tabliczki znamionowe i oznaczniki w większości gałęzi przemysłu są objęte wymogami określonymi w normach i rozporządzeniach. Przedstawiamy skróconą listę takich norm. Pamiętajmy aby zamawiane oznaczenia czy tabliczki znamionowe były zgodne z tymi wymogami.

  • DIN 50017 - odporność na korozję
  • DIN 50018 - odporność w warunkach przemysłowych
  • DIN 50021 - odporność na mgłę solną
  • DIN 53387 - odporność na sztuczne promieniowanie
  • Document Reference: File 11133-1, Class 7991
  • Canadian Standards Association (CSA)
  • PN-86/B-09700 - instalacje wodociągowe
  • ZN-G-3004 - instalacje gazowe